Dịch vụ

  • Cung cấp vật tư, thiết bị, nguyên vật liệu ngành công nghiệp, điện, điện tử;
  • Xây dựng, thiêt kế, lắp đặt, sửa chữa, bảo dưỡng, bảo trì các công trình tự động hóa, điện, điện tử, tin học;
  • Xuất nhập khẩu máy móc, nguyên vật liệu, vật tư, thiết bị các ngành điện tử, công nghiệp và tiêu dung;
  • Lập trình, cài đặt phần mềm cho các thiết bị tự động hóa trong các dây chuyền sản xuất.
  • Tư vấn kỹ thuật, chuyển giao công nghệ, hướng dẫn vận hành, bảo dưỡng duy tu các loại thiết bị, hệ thống điện, điện tử, dây chuyền sản xuât;Đào tạo, dạy nghề điện, điện tử, tin học, viễn thông, tự động hóa, cơ khí;